Friday, March 16, 2018

The Other Bond

********************************************************************************

"I shall defend everyone's right to to go to a place of worship provided they allow me the freedom to stay away"

"Never trust a smiling woman!'

"It is better to be a human without any gifts than a Jinn or genius with one too many"


...Ruskin Bond 
**********************************************************************************

Monday, February 19, 2018

Telangana Animutyam
'బమ్మెర  పోతన పుట్టిన పోతుగడ్డ  వరంగల్లు జిల్లాలో పుట్టిన ఆణి ముత్యం – పూజ్యులు, పెద్దలు, నిగర్వి , శాంత మూర్తి, అజాత శత్రులు, కథా రచయిత, కవి, పండితులు, గేయ రచయిత, గురువర్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు , విశ్రాంత తెలుగు పండితులు. వీరి భక్తి గీతమునకు స్వర్గీయ చక్రి గారు స్వరకల్పన చేశా రు.  తెలుగు భాష సేవలో అంతర్జాతీయంగా పాటు పడుతున్న వీరు ఈమద్య ముగిసిన అంతర్జాతీయ తెలుగు మహాసభలలో ఈ పండిత శిఖరం , తగిన గుర్తింపు పొందక పోవటం శోచ నీయము. వారు తన కృషిని గురించి చెప్పటానికి కూడా మొఖమాట పడతారు.  
26, జులై 2008, శనివారం నాడు శంకరాభరణం వెబ్ సైటును మొదలు పెట్టారు. 9 సం. ల నుండి నిరాటం కముగా ఈ సైటు నిర్వహించ బడుతుంది.  వామనావతారంతో జనించిన ఈ వెబ్ సైటు నేడు విశ్వవ్యాప్తమై 100 ల మంది కవులను తాయారు జేస్తుంది. ఇప్పటి వరకు ఈ సైటు వీక్షణల  సంఖ్య 17,27,922. నూజువీడు నుండి  న్యుజెర్సి వరకు ఈ వెబ్ సైటు లో పద్యాలూ వ్రాసే కవులున్నారు. వీరు వెబ్ సైటులో / వాట్సు ఆప్ గ్రూపు లో సమస్యా పూరణలు, దత్తపదులు, న్యస్తాక్షరి, నేర్పుతుంటారు. బొమ్మలను చూచి పద్యములను వ్రాయటం, పూర్వకవుల కందపద్యములను వృత్తములుగ వ్రాయటం, పూరవ కవుల పద్యముల నుండి ఒక్క పదం ఇస్తే సొంతగా మిగిలి పదములను పూరించటం వంటి ప్రక్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి.  ఈ బడిలో నవ  యువకుల నుండి 75 సం. లు నిండిన వారుకుడా దీనిలో పద్యములను వ్రాస్తూంటారు. నేడు ఉభయ రాష్ట్రములలో శంకరాభరణం  కవి లేని  పండిత సభ లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్రంలో ప్రతి శనివారం  ప్రకటించ బడుతున్న పూరణలలో 80% శంకరాభరణం కవులనుంచే వస్తున్నాయి. అంతర్జాలంలో ఉన్న ప్రతిసైటులో ఈ కవులే పద్యములను వ్రాస్తుంటారు.  షష్టి పూర్తి తరువాత ఈ సైటు లో చేరి పద్యములను నేర్చుకున్న వారు చాలామంది ఉన్నారు. యువకులు  అష్టావధానులుగా తయారవ్వటానికి కూడా ఈ సైటు ఉపయోగపడుతుంది. మీ విలేఖరిని పంపితే నేను చెప్పింది చాల తక్కువ అర్థమౌతుంది. 

    ఇప్పటి వరకు ఈ సైటులో పూరించిన సమస్యలు: 2587, పద్యరచన : 1237, దత్తపదులు:  134, న్యాస్తాక్షరి : 53. ఇది నిజంగా తెలుగు భాషకు, జాతికి శంకరాభరణ మే.

  తెలుగు భాషాభివృద్ధికై సదా పాటు పడే తెలుగు వెలుగు ఈ రత్నమును గురించి ప్రజలకు తెలియజేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమైనా ఈ జాతి రత్నాన్ని భవిష్యత్తు లో జరపబోయే తెలుగు సభలలో సత్కరిస్తే అ మహాను భావునికి తగిన గుర్తింపు కలుగుతుంది.'


...Annapareddy Satyanarayana Reddi


Sunday, February 18, 2018

Three DeitiesFrom Left to Right:

Sree Kota Rajasekhar, Sree Kandi Sankarayya, Sree Mylavarapu Muraleekrishna

@ Vidavaluru, Nellore District, Andhra Pradesh on 16 January, 2018


Wednesday, April 12, 2017

APOLOGIES!Almost all the Telugu poems posted more than a year ago have faults in prosody....too late to rectify.

Wednesday, July 6, 2016

Freedom from Religion

******************************************************************************************************************************...Posted by Ishani

*********************************************************************************************************************************

Monday, June 20, 2016

Great Read from Times of India

************************************************************************************************************************

Don’t Torture The Dying: 


Health ministry’s draft law confuses between euthanasia and withdrawal of life support


June 20, 2016, 2:00 AM IST 


in TOI Edit Page | 
| TOI


The Constitution of India guarantees life with dignity as a fundamental right. Generally speaking, we enjoy this right. But it all changes if we get an incurable disease. Or when we eventually wither and die of old age. In those circumstances, we should still have the right to live the way we want to and die where we want to. But we find that we no longer have any choice.
An Economist study found that India was one of the worst 15 countries in the world to die in, coming 67th out of 80 in “quality of death”. In India, as we near the end of life, we cease to be treated as human beings and become mere containers of disease.
Until it is seen or experienced, it is not easy to understand the degree of assault on dignity by inappropriate medical treatment in incurable diseases. Typically, even if one is fully alert and able to take decisions for oneself, one finds oneself stripped of that privilege.
Whether it is advanced cancer or some other illness, the family takes over and makes decisions, and the “patient” is bundled into a hospital. There, in turn, the family loses control; hospital protocol takes over and transfers the patient to an intensive care unit.
In his last days, when one should be with the loving family with a gentle touch, one finds oneself isolated from dear ones when they are needed most. At a time when the deepest desire is to see a grandchild once more and to bestow a kiss on that cheek, one finds that children are not permitted into the holy intensive care unit.
The immediate family is allowed in for five minutes twice a day, but they are afraid to touch; the body is literally covered with cables; there are alarms screeching. Even when everyone knows that the patient is dying, a tube is inserted into every orifice in the body.
Among the many tubes, one is likely to be passing through the voice box into the wind pipe. These are some of the most sensitive parts of the body. A catheter periodically pushed into it to aspirate mucus is one of the most painful things one can experience – “like a red-hot iron pushed into you and twisted as it is withdrawn”, as one person described it. You have never known that such pain was possible; it is beyond the average person’s power of imagination.
When one feels a weariness of a degree that cannot even be imagined and longs for some peace to shut the eyes, it is prevented by a perpetually lighted room with no distinction between night and day (does that remind you of torture chambers?), with dozens of frightening beeps and screaming alarms, and weird masked creatures walking around.
Fear overcomes the person; there is an urge to know what is happening; but that tube in the voice box prevents speech, and no one bothers to give any information. When one panics and tries to pull out the tubes, the nurses bind the hands and feet. The right to life with dignity is violated in the cruellest way.
I am a doctor and have been an intensivist. I know very well that intensive care can dramatically save lives. But i also know that it is the most horrendous infliction of suffering and violation of human dignity in the context of incurable illness. We should be able to recognise that death is the inevitable consequence of life and that the person should be allowed to go with as much dignity as possible.
The government of India has prepared a draft law on the subject, available at the website of the ministry of health and family welfare. Its objective is to “protect” the terminally ill; to ensure life and death with dignity and to provide for palliative care as the humane, viable alternative to intensive care.
However, as drafted, the law confuses between euthanasia, which is wilful termination of life, and withdrawal of life support, which is only permitting natural death. Today, you have the privilege of leaving advance directives – which, in the absence of any existing law on the matter, has the backing of Medical Council of India. But this new draft law says that “every advance medical directive (called living will) or medical power of attorney executed by a person shall be void and of no effect and shall not be binding on any medical practitioner”.
The implication of the draft law would be that when one is no longer competent to communicate decisions and the family decides to respect the person’s expressed wishes to refuse life support measures like artificial ventilator, they will have to apply to the state high court. The draft law provides for ‘quick’ action by the division bench of the high court – in one month. One month. One month in which every moment is agony. One month, in the first week of which treatment costs in an intensive care unit would have impoverished the family and left them homeless.
This law is not really about them. This is about us – each one of us and our families. The new law threatens to violate our autonomy and dignity at the most vulnerable time of our lives. We must all protest and prevent it from coming into force.

DISCLAIMER : Views expressed above are the author's own.
Dr. M. R Rajagopal.jpg
M. R. Rajagopal, MD, (born 23 September 1947) is an Indian palliative care physician. He is the Founder Chairman ofPallium India, a palliative care non-governmental organisation based in Kerala, India. He is often referred to as the 'father of palliative care in India' in honour of his significant contribution to the palliative care scene in India
*htt****************************************************************************************************************************